Cliënten beschermd wonen, 2023 1

Cliënten beschermd wonen, 2023

11-7-2024 00:00

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): het aantal cliënten in 2022 met een voorziening voor beschermd wonen, en het aantal cliënten met beschermd wonen naar verschillende achtergrondkenmerken.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkvoorzieningen.

In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over beschermd wonen samengesteld.

De ene tabel toont het aantal cliënten met een beschermd wonen voorziening in het kader van de Wmo in 2023. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura).

De andere tabel toont cliënten met een beschermd wonen traject naar persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, huishoudenstype, migratieachtergrond en inkomen.

De cijfers over het 1e halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over het 2e halfjaar van 2023 en jaarcijfers over 2023 zijn voorlopig.

Downloads

Cliënten Wmo Beschermd Wonen naar financieringsvorm, 2023
Tabellenset Beschermd wonen, bestaande uit:

Persoonskenmerken cliënten Beschermd Wonen, 2023
Zorggebruik cliënten voorafgaand aan start Beschermd Wonentraject, 2022
Zorggebruik cliënten na afloop Beschermd Wonentraject, 2020

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en VNG Realisatie

Downloads

Tabel – Beschermd Wonen 2023

Tabel – Cliënten beschermd wonen 2023 financieringsvorm

Leave a reply