Microplastics aangetoond in binnenlucht: schadelijkheid onbekend 1

Microplastics aangetoond in binnenlucht: schadelijkheid onbekend

De lucht in huis, de binnenlucht, bevat lage concentraties van microplastics. Dat blijkt uit een eerste literatuuronderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Of deze lage concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid, is nog niet bekend.

Gemeten concentraties

Gemiddeld zijn de concentraties tussen de 1,6 en 9,3 microplasticsper kubieke meter. Ze zijn relatief groot (groter dan 11 micrometer) in verhouding tot wat standaard wordt gemeten voor de luchtkwaliteit. De grootte van deze microplastics zegt niets over de schadelijkheid. Er zijn aanwijzingen dat de concentraties ook veel kleinere microplastics bevatten. Deze zijn alleen nog moeilijk te meten. Dat moet beter worden uitgezocht.

Microplastics

De laatste jaren is er veel aandacht voor zeer kleine plastic deeltjes, microplastics, in het milieu. Ze breken heel langzaam of niet af en worden overal in het milieu gevonden. Het is algemeen bekend dat kleine deeltjes van sommige stoffen niet goed zijn voor de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. De informatie uit de verkenning maakt inzichtelijk welke gegevens er nog nodig zijn om risico’s voor de volksgezondheid en het milieu beter in kaart te brengen. Vervolgens kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit gebruiken om te zien welke maatregelen zij kan nemen.

Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bron van microplastics die op dit moment kunnen worden gemeten in huis is textiel, zoals kleding, tapijt en gordijnen. Hierdoor verwacht men voornamelijk microplastics vezels, echter worden ook veel fragment-vormige deeltjes gevonden. Uitgezocht moet worden of deze deeltjes ook van de vezels van textiel komen of van andere bronnen.

Leave a reply