Gemiddelde energietarieven van variabele contracten 1

Gemiddelde energietarieven van variabele contracten

13-4-2023 06:30

Deze tabel wordt per 9 maart 2023 maandelijks gepubliceerd en geeft de gemiddelde consumentenprijzen voor elektriciteit en gas weer die Nederlandse huishoudens (gemiddeld) betalen bij het afsluiten van een nieuw variabel contract. Per juni 2023 zal deze tabel worden stopgezet.

Op dat moment is het onderzoek van het CBS naar een verbeterde methode voor energieprijzen afgerond, en kan een gemiddelde prijs voor alle energieaansluitingen berekend worden. Die tabel wordt naar verwachting in juli 2023 op StatLine gepubliceerd.

De tabel “gemiddelde energietarieven voor consumenten” die nu op StatLine beschikbaar is, is berekend op basis van meerdere soorten contracten. Ook is die tabel gebaseerd op dezelfde basisinformatie die ook voor de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit in de CPI gebruikt wordt. Deze maatwerktabel beschrijft een juist specifieker gedeelte van de contracten van huishoudens en kan daardoor niet als voortzetting van de tabel “gemiddelde energietarieven voor consumenten” beschouwd worden. Vanwege die reden, en het tijdelijk karakter is er voor gekozen om deze prijzen in een maatwerktabel te presenteren.

De maandelijkse maatwerkpublicatie van de gemiddelde consumentenprijzen voor elektriciteit en gas geeft inzicht in het verloop van de prijzen die Nederlandse huishoudens gemiddeld betalen bij het afsluiten van een nieuw variabel contract. Dit betekent dat de prijzen van contracten die voor één of meerdere jaren zijn aangegaan, niet in de berekening zijn meegenomen. Ook de prijzen van contracten die in het verleden zijn afgesloten en in de verslagmaand nog steeds geldig zijn, zijn niet in deze statistiek opgenomen. Daarmee beslaan de weergegeven prijzen niet alle huishoudensaansluitingen in Nederland.

De prijzen worden in euro’s vermeld en zijn te onderscheiden in vaste prijzen per jaar en prijzen die gerelateerd zijn aan het verbruik van een huishouden. Verbruiksafhankelijke prijzen zijn voor elektriciteit weergegeven in euro’s per kilowattuur en voor aardgas in euro’s per kubieke meter. Het betreft namelijk variabele en vaste tarieven, niet alleen voor de levering en het transport, maar ook voor de belasting.

De cijfers zijn beschikbaar vanaf verslagmaand januari 2022 en worden maandelijks aangevuld met nieuwe verslagmaanden. Deze tabel stopt per juni 2023.

De variabele leveringstarieven per verbruikseenheid (kilowattuur of kubieke meter) zijn zowel in- als exclusief prijsplafond weergegeven. Het prijsplafond geldt vanaf januari 2023 voor alle contracten waarvan de prijs hoger ligt dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond, tot aan een maximumverbruik. Het CBS heeft de prijs inclusief prijsplafond berekend op basis van een gewogen gemiddelde van het ingeschatte jaarverbruik van zowel gas als elektriciteit voor 2023. Dit gemiddelde is bepaald door prognose van het PBL (Scenario gemiddeld energieverbruik per woning in 2022 en 2023 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving) te combineren met Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021. Dit gewogen gemiddelde verbruik houdt rekening met het feit dat een aantal huishoudens meer verbruiken dan het maximum van het prijsplafond en dus voor het verbruik boven het maximum het leveringstarief exclusief prijsplafond betalen. Het gemiddelde inclusief prijsplafond zal daarom niet gelden voor een groot aantal van de individuele huishoudens met een nieuw variabel contract, omdat het verbruik bepalend is voor de gemiddelde prijs, in tegenstelling tot het variabele leveringstarief exclusief prijsplafond.

Downloads

Tabel – Gemiddelde energietarieven van variabele contracten

Relevante links

Dossier – Energieprijzen

Leave a reply