Vaker online afspraak met arts 1

Vaker online afspraak met arts

27-1-2022 00:00

© Hollandse Hoogte / ANP

In de eerste helft van 2021 maakte 43 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder online een afspraak met een huisarts of medisch specialist; een jaar eerder was dat nog 31 procent. Tachtig procent was in de eerste helft van vorig jaar online actief met zaken die te maken hebben met de gezondheid of de gezondheidszorg. Dit blijkt uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ van het CBS. Binnen de Europese Unie loopt Nederland samen met Finland voorop in het gebruik van internet bij het zoeken naar informatie over gezondheid.
Online gezondheidsactiviteitenTotaal online gezondheidsactiviteiten8077Informatie over gezondheid7372Afspraak maken4331Medische gegevens bekijken3318Online diensten,

o.a. consult, herhaalrecept3226Medicijnen kopen1814Betaalde gezondheids- of sportapps64
Het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ van het CBS wordt jaarlijks van april tot juli gehouden. In 2021 deden ongeveer 6 duizend mensen mee. Bijna drie kwart van de bevolking van 12 jaar of ouder zocht vorig jaar online naar informatie over gezondheid en leefstijl. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over ziekten, voeding of beweging. Dit percentage is niet veranderd ten opzichte van 2020.
Een derde gaf aan medische gegevens van henzelf of gezinsleden online te hebben bekeken. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. Ook heeft een derde online diensten van de huisarts of het gezondheidscentrum gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om een online consult of het aanvragen van een herhaalrecept. Een jaar eerder was dat een kwart.

Mensen kopen ook vaker medicijnen op internet. In 2020 kocht 14 procent online medicijnen, een jaar later was dit 18 procent. Verder gaf 6 procent aan vorig jaar gezondheids- of sportapps te hebben gekocht.

Sterke toename online zoeken gezondheidsinformatie bij 75-plussers
Vooral 25- tot 45-jarigen zochten in 2021 online naar informatie over gezondheid; 83 procent van de personen in deze leeftijdsgroep had dit vorig jaar gedaan. 75-plussers zochten het minst vaak naar informatie op internet. Wel is er een sterke toename bij deze groep; vorig jaar zocht bijna de helft van de 75-plussers online naar gezondheidsinformatie, een jaar eerder was dat 39 procent.

Online gezondheidsinformatie zoekenGeslachtMannen6969Vrouwen7775Leeftijd12 tot 25 jaar696925 tot 45 jaar838245 tot 65 jaar777665 tot 75 jaar6867 75 jaar of ouder4939OpleidingHoog8584Middelbaar7876Laag5957
Hoogopgeleiden maken vaker gebruik van online diensten voor gezondheid

Het aandeel hoogopgeleide Nederlanders dat informatie over gezondheid zocht (85 procent) is groter dan het aandeel middelbaaropgeleiden (78 procent) en laagopgeleiden (59 procent). Het percentage hoogopgeleiden dat via internet een afspraak maakte met de huisarts of een medisch specialist (50 procent) is groter dan het percentage middelbaaropgeleiden (45 procent) en laagopgeleiden (34 procent).

Hoog- en middelbaaropgeleiden verschillen niet in het gebruik van online diensten van de huisarts of het gezondheidscentrum, zoals het aanvragen van een herhaalrecept of een online consult. Laagopgeleiden deden dit minder vaak

Vier op de tien hoogopgeleiden bekeken medische gegevens van henzelf of gezinsleden online, onder middelbaaropgeleiden en laagopgeleiden was dit 35 procent en 24 procent. Hoogopgeleiden kochten (26 procent) vaker online medicijnen dan middelbaaropgeleiden (20 procent) en laagopgeleiden (10 procent). Gezondheids- of sportapps werden vaker gekocht door hoogopgeleiden dan middelbaar- of laagopgeleiden.

Online gezondheidsactiviteiten, opleiding, 2021Afspraak maken504534Online diensten,

o.a. consult, herhaalrecept373524Medische gegevens

bekijken403524
Nederlanders voorop in EU met online zoektocht naar gezondheidsinformatie
Nederland behoort samen met Finland tot de kopgroep van de EU als het gaat om online zoeken naar informatie over gezondheid. Volgens Eurostat deed 77 procent van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar dit in 2021. In Finland was dit 80 procent. Het EU-gemiddelde was 54 procent.
Vergeleken met 2020 is het aandeel mensen dat gezondheidsinformatie zocht in drie EU-lidstaten (Duitsland, Slovenië en België) gedaald. De grootste toename was in Roemenië en op Cyprus.

Online gezondheidsinformatie zoeken, EU-27, 2021Finland80Nederland77Denemarken75Cyprus74Malta71Spanje69Zweden68Ierland66Litouwen65Hongarije64Tsjechië64Estland62Oostenrijk60Kroatië60Griekenland59Frankrijk56Slowakije56Luxemburg54Slovenië54Portugal53Letland52België50Polen47Duitsland²45Roemenië40Bulgarije36Italië¹Bron: Eurostat
1) Geen gegevens.
2) Methodebreuk.

Bronnen

StatLine – Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken

StatLine – Internetaankopen; persoonskenmerken

Relevante links

Privacy – Privacyregels CBS

Leave a reply