Gezondheidseffect van houtrook bewezen

Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat houtrook leidt tot gezondheidsklachten. Inademen van houtrook kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik. Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor aantasting van de longfunctie. Dat concluderen onderzoekers van RIVM, TNO, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam en Universiteit Utrecht. De onderzoeksresultaten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden.

Houtrook in kaart

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is de blootstelling aan houtrook vast te stellen door het meten van roet. Voor het eerst is daarmee het effect van houtrook op de gezondheid van mensen in kaart gebracht. Ook kan de rol van andere factoren, zoals luchtverontreiniging door verkeer, worden uitgesloten. De koppeling van houtrook en gezondheidsklachten is een stap vooruit in het meten van houtrook in overlastsituaties.   

Buurtblootstelling

Het onderzoek laat zien dat er een verband is tussen gezondheidsklachten en de aanwezigheid van houtrook. Bovendien blijkt de blootstelling op de verschillende onderzoeklocaties vergelijkbaar. Dat betekent dat het effect veel minder lokaal is dan de onderzoekers dachten. Voor de aanpak van gezondheidsklachten door houtrook moet dus gekeken worden naar een groter gebied en niet alleen naar afzonderlijke bronnen van houtstook vlakbij.  

Onderzoek op vier locaties

Het onderzoek is uitgevoerd op vier locaties in Nederland: IJburg (Amsterdam), Bergen (Noord-Holland), Zutphen en De Meern (Utrecht). Tussen 8 februari en 10 mei 2021 is dagelijks de gezondheid gemonitord van gezonde volwassenen en van volwassenen met astma en/of COPD chronic obstructive pulmonary disease. Ook de blootstelling aan houtrook werd voortdurend geregistreerd met instrumenten die de luchtkwaliteit in elk onderzoeksgebied maten. Deelnemers hielden hun ervaringen bij in een dagboek.


 


 

Leave a reply