Snel meer onderzoek nodig naar effecten microplastics op milieu 1

Snel meer onderzoek nodig naar effecten microplastics op milieu

Er zijn snel meer oplossingen nodig om de uitstoot van microplastics naar het milieu te beperken. De hoeveelheid microplastics (kleiner dan 5 mm doorsnede) in onze leefomgeving groeit namelijk elke dag. Er wordt al veel wetenschappelijk onderzoek naar microplastics gedaan. Toch weten we nog veel te weinig wat de schadelijke gevolgen voor het milieu precies zijn. Het RIVM roept daarom, samen met inhoudelijk experts op om op korte termijn meer en gerichter onderzoek te doen naar de effecten van microplastics. Deze onderzoeken helpen beleidsmakers om de meest effectieve maatregelen te nemen. In de ‘kennisagenda microplastics’ zet het RIVM op een rij welke ontbrekende kennis prioriteit moet hebben. 

Kennis over effecten staat in kinderschoenen

Uit experimenten in het laboratorium is bekend dat microplastics schadelijke effecten kunnen hebben op planten en dieren. Maar het is nog niet bekend of deze effecten ook echt in het milieu optreden. Dat komt onder meer omdat de vorm, grootte en samenstelling van het materiaal sterk verschillen. Informatie die nu nog ontbreekt voor een goede risicobeoordeling voor het milieu is bijvoorbeeld hoe snel microplastics afbreken in bodem en water, en het verschil daarin per bron. Ook is niet voldoende bekend bij welke grootte en hoeveelheid microplastics schadelijk zijn. 

Kennisagenda: Op basis van onderzoek zicht krijgen op oplossingen 

De kennisagenda geeft een overzicht van welke onderzoeken nodig zijn om deze ontbrekende kennis aan te vullen. Zo ontstaat een compleet beeld van de effecten van microplastics en de mogelijke oplossingen. Naast maatregelen vanuit beleid, is er aandacht nodig voor hoe verandering van ons gedrag en innovatie ervoor kunnen zorgen dat minder microplastics in het milieu terechtkomen. Ook moeten alternatieven voor (micro)plastics duurzaam en veilig zijn. 

Overzicht kennisbehoeften

Het RIVM stelde deze kennisagenda op na  literatuuronderzoek en op basis van interviews en workshops met experts. Ook ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) stelde in 2020 een kennisagenda op om beter zicht te krijgen op risico’s van microplastics voor de gezondheid van de mens. Samen geven ze  een goed overzicht van de kennisbehoeften voor  microplastics. 

Leave a reply