Vaste afstanden voor magneetvelden van hoogspanningsstations niet vast te stellen

Vaste afstanden voor magneetvelden van hoogspanningsstations niet vast te stellen

Een vaste afstand tot hoogspanningsstations kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Het RIVM geeft opties hoe hiermee om te gaan. Voorzorgbeleid Rond hoogspanningsstations komen net als bij bovengrondse hoogspanningslijnen magneetvelden voor. Er zijn aanwijzingen…

Read more