Vervolgonderzoek naar ziekten veroorzaakt door chroom-6 en HDI leidt niet tot nieuwe inzichten

De lijst van ziekten die door werken met chroom-6 of HDI (hexamethyleen di-isocyanaat) uit CARC Chemical Agent Resistant Coating kunnen worden veroorzaakt, blijft ongewijzigd. Nieuwe wetenschappelijke literatuur heeft volgens het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geen nieuwe inzichten opgeleverd. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert regelmatig literatuuronderzoek uit om de nieuwe kennis bij te houden. Wetenschappelijke aanwijzingen over ziekten zijn samen met externe deskundigen beoordeeld. Zo worden wetenschappelijke inzichten voor een verband tussen chroom-6 of HDI hexamethyleen diiscocyanaat en ziekten snel bekend. 

Ziekten die door chroom-6 veroorzaakt kunnen zijn

In 2018 publiceerde het RIVM een ziektelijst. Hierop staan gezondheidseffecten en ziekten die door blootstelling aan chroom-6 op de werkvloer kunnen worden veroorzaakt. In 2019 werd deze ziektelijst aangevuld door nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Ziekten die door HDI veroorzaakt kunnen zijn 

In 2020 bleek uit RIVM-onderzoek dat blootstelling aan HDI op de werkvloer kan leiden tot verschillende aandoeningen. Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is. 

Eerder onderzoek

Op verschillende plekken zijn medewerkers in Nederland in contact gekomen met chroom-6 of HDI. Zij kregen soms gezondheidsklachten en waren niet goed beschermd. Daarom heeft het RIVM hier onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek is onder andere uitgevoerd bij Defensie en de gemeente Tilburg. Of medewerkers ziek worden of werden hangt mede af van de manier waarop zij in contact kwamen met deze stoffen. Ook andere factoren spelen hierbij een rol. Namelijk ander werk, contact met andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid.


 

Leave a reply