Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998 1

Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998

7-7-2022 00:00

Deze tabel bevat de cijfers over 1998 voor revisie, de cijfers over 1998 na revisie zijn terug te vinden in de StatLinetabel ‘Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972’.

Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg en over de financiering daarvan. In 1998 is het CBS overgegaan van de beschrijving van kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het héle terrein van zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 volgens twee keer verschillende methodes bepaald: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet.
Downloads

Tabel – Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998

Relevante links

StatLine – Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Leave a reply