Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm 1

Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm

Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2021 onder het toegestane maximum van 0,01 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2021 is de hoogst berekende jaarwaarde 0,0008 millisievert. Hierbij is er rekening mee gehouden dat het gebied alleen maar voor industriële doeleinden wordt gebruikt.

Het RIVM controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, en
COVRA

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

(Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval), op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak van het RIVM om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Als iemand door radioactiviteit aan een hoge dosis straling wordt blootgesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

In Nederland worden mensen per jaar gemiddeld aan 2,9 millisievert blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral door medische diagnostiek en door natuurlijke straling in de woning (radon, thoron en externe straling).


 

Leave a reply