In 2021 meeste meldingen bij MEBI over koperspiraaltjes 1

In 2021 meeste meldingen bij MEBI over koperspiraaltjes

In 2021 zijn meer meldingen gedaan van vermoede bijwerkingen door koperspiraaltjes dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). In 2021 zijn er in totaal  714 meldingen gedaan over bijwerkingen door implantaten. De meeste meldingen (bijna 50%) gingen over koperspiraaltjes, gevolgd door borstimplantaten (43%).

Begin 2021 was er in de media aandacht voor bijwerkingen van koperspiraaltjes. Ook riep het MEBI toen op om gezondheidsklachten bij het gebruik van koperspiraaltjes te melden. Dat verklaart het hoger aantal meldingen. 

Gemelde gezondheidsklachten 

Bij een melding worden vaak meerdere gezondheidsklachten genoemd. In 2021 ging het in totaal om bijna 4.000 gezondheidsklachten. De meest gemelde klachten bij koperspiraaltjes waren uitzakking van koperspiraaltje tot in de baarmoedermond (implantaatverplaatsing) en zware menstruele bloeding. Bij borstimplantaten werd vermoeidheid het meest genoemd, gevolgd door pijn aan de gewrichten of borst(en). 

Belang van melden bij MEBI

Het is belangrijk dat implantaten veilig zijn. Melden bij het MEBI kan daarbij helpen. Op basis van meldingen kan het MEBI een mogelijke relatie tussen implantaten en klachten op tijd signaleren. Daarmee kunnen andere patiënten geholpen worden. Melden kan via de website van het MEBI. 


 

Leave a reply