Gebruik meerdere producten met zelfde parabeen veilig; wel vraagtekens bij butylparabeen 1

Gebruik meerdere producten met zelfde parabeen veilig; wel vraagtekens bij butylparabeen

Parabenen zijn conserveermiddelen. In Europa zijn 4 parabenen toegestaan in persoonlijke verzorgingsproducten en vingerverf. Het gebruik van een afzonderlijk product met één van deze parabenen is veilig voor de gezondheid. Voor 3 van de onderzochte parabenen heeft het RIVM berekend dat het gebruik van meerdere producten met hetzelfde parabeen ook veilig is. Alleen voor butylparabeen is dat nog onduidelijk. Het RIVM adviseert vervolgonderzoek.  

Langer houdbaar

Parabenen zorgen ervoor dat een product langer houdbaar blijft. De stoffen worden gebruikt in persoonlijke verzorgingsproducten en ‘vochtig’ speelgoed. Bijvoorbeeld zonnebrand en shampoo of klei, slijm en vingerverf. In Europa zijn 4 parabenen toegelaten in persoonlijke verzorgingsproducten en vingerverf: methyl-, ethyl-, propyl- en butylparabeen. 

Gebruik meerdere producten met zelfde parabeen veilig

Parabenen kunnen schadelijk zijn. In elk product afzonderlijk zitten zo weinig parabenen dat het gebruik ervan niet schadelijk is voor de gezondheid. Uit onderzoek van het RIVM blijkt nu dat het ook veilig is, wanneer mensen meerdere producten met dezelfde soort parabeen (tegelijk) gebruiken. De totale blootstelling per parabeen is dan nog steeds zo laag dat er geen gevaar is voor de gezondheid. Voor butylparabeen kan deze conclusie op basis van dit onderzoek niet getrokken worden. Dat komt omdat butylparabeen al bij een veel lagere blootstelling schadelijk kan zijn. Ook voor gebruik van meerdere producten met verschillende soorten parabenen is nog onduidelijk wat de gezondheidsrisico’s zijn.

Hormoonverstorende effecten van parabenen

Van butylparabeen is vastgesteld dat het een hormoonverstorende stof is. Voor de andere parabenen is dat nog onduidelijk. Wetenschappers uit Europa zijn bezig om te onderzoeken of dat ook voor de andere parabenen geldt. Mogelijk wordt daardoor de veilige grens voor andere parabenen ook lager.

Vervolgonderzoek en informatie over parabenen 

Het RIVM raadt aan om verder onderzoek te doen naar de blootstelling aan meerdere producten met butylparabeen en naar de schadelijkheid van blootstelling aan een combinatie van verschillende parabenen. 

Op de website  waarzitwatin.nl staat meer informatie over parabenen. Daar staat in welke producten deze stoffen zitten en wat de mogelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn.  


 

Leave a reply