Emancipatiemonitor 2022

29-11-2022 00:00

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de vrouwenemancipatie in Nederland langs de Europese meetlat gelegd.
In de Emancipatiemonitor 2022 presenteert het CBS de meest recente gegevens over de positie van mannen en vrouwen op diverse terreinen. Gaan vrouwen steeds meer werken, en mannen minder? Neemt het loonverschil tussen mannen en vrouwen af? Hoeveel mannen en vrouwen zijn economisch zelfstandig? Komen er meer vrouwen in topfuncties? Hoe combineren vrouwen en mannen werk en zorg? Wat zijn de schoolprestaties van jongens en meisjes? Neemt geweld tegen vrouwen en mannen af? Zijn mannen en vrouwen even gezond? En hoe gelijk zijn Nederlandse mannen en vrouwen in EU-perspectief?

De Emancipatiemonitor geeft antwoord op deze en andere vragen over vrouwenemancipatie. Daarnaast bevat de CBS-databank m/v-stat een breed scala aan sociaaleconomische statistieken over vrouwen en mannen. Monitor en databank zijn bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bronnen

Webpublicatie – Emancipatiemonitor 2022

PDF – Bijlagetabellen Emancipatiemonitor 2022

Leave a reply