Nieuwe leden bij de Gezondheidsraad 1

Nieuwe leden bij de Gezondheidsraad

Nieuwsbericht | 05-01-2021 | 13:17

De Gezondheidsraad verwelkomt, zoals elk jaar op 1 januari, een aantal nieuwe leden. Eind november 2020 al plaatste Koning Willem-Alexander zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit voor de benoeming en herbenoeming van Gezondheidsraadsleden. Zodoende heeft de Gezondheidsraad er sinds begin 2021, voor een termijn van vier jaar, negen nieuwe leden bij en zijn er twaalf leden herbenoemd. Tegelijkertijd is er afscheid genomen van zes leden van wie de termijn afliep.

Het totaal aantal leden telt momenteel 111. Een volledig overzicht van de leden en hun expertise vindt u op de pagina Raad.

De nieuwe leden zijn:

De heer prof. dr. ir. H. Boersma
De heer dr. H. Bouwmeester
Mevrouw prof. dr. I.A. Kreis
Mevrouw prof. dr. J. van der Naalt
De heer dr. M. Rooseboom
Mevrouw prof. dr. C. Schultsz
Mevrouw dr. A. Simon
De heer prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen
Mevrouw prof. dr. E.W.M.L. de Vet
Herbenoemd zijn:

De heer prof. dr. S.J.L. Bakker
Mevrouw prof. dr. ir. E.E. Blaak
Mevrouw prof. dr. S. le Cessie
De heer prof. dr. O.M. Dekkers
Mevrouw prof. dr. M.T.E. Hopman
Mevrouw dr. A. Huss
De heer prof. dr. S. Kremers
Mevrouw prof. dr. G.J. Navis
De heer dr. ir. R.T. van Strien
Mevrouw dr. G.J.M.W. van Thiel
Mevrouw drs. E.H. van Vliet-Lachotzki
Mevrouw prof. dr. A.P. van Wezel
Leden van wie de benoemingstermijn afliep:

De heer prof. dr. C.G. Figdor
Mevrouw prof. dr. J. Gussekloo
De heer prof. dr. A.W. Hoes
Mevrouw dr. J.A. Iestra
De heer prof. dr. ir. Kromhout*
De heer prof. dr. H. van Loveren
*de heer Kromhout is nog wel actief als commissievoorzitter voor het afronden van enkele adviezen.

Leave a reply