PFAS en zwemmen in de Westerschelde 1

PFAS en zwemmen in de Westerschelde

De hoeveelheid PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen
in het oppervlaktewater bij Schaar van Ouden Doel in Zeeland heeft geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van zwemmers. In het lozingswater van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath is meer PFAS gemeten. Het is niet onderzocht of zwemmen in water met deze hoeveelheid PFAS een risico vormt voor de gezondheid. 

PFAS Poly- en perfluoralkylstoffen
horen tot een groep van chemische stoffen die door mensen gemaakt is en van nature niet voorkomt in het milieu. Mensen krijgen PFAS op allerlei manieren binnen: via voedsel, drinkwater of de lucht. Dit onderzoek gaat alleen over de mogelijke risico’s van PFAS door zwemmen.

Meetpunten

Door te zwemmen in de Westerschelde kunnen mensen PFAS binnen krijgen. Het RIVM heeft daarom op verzoek van Rijkswaterstaat een inschatting gemaakt van de gezondheidsrisico’s. Er is gemeten hoeveel PFAS aanwezig is bij Schaar van Ouden Doel, vlakbij de grens met België, en in het lozingswater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bath dat bij Waarde in de Westerschelde geloosd wordt. De onderzochte plekken zijn door Rijkswaterstaat gekozen omdat daar waarschijnlijk meer PFAS in het water zit dan bij officiële zwemplekken in de Westerschelde. 

Het RIVM heeft de resultaten vergeleken met eerder onderzoek naar de hoeveelheid PFAS in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Voor de recreatieplas in Helmond was de conclusie dat er geen risico was voor de gezondheid van zwemmers. Om voor de start van het zwemseizoen een idee te krijgen van gezondheidsrisico’s voor zwemmers, is daarom gekeken of de hoeveelheid PFAS in de Westerschelde lager, gelijk of hoger was dan in Berkendonk. 

Conclusies 

De hoeveelheid PFAS bij Schaar van Ouden Doel is lager dan in Berkendonk. Zwemmen in dit water heeft geen negatieve gevolgen  voor de gezondheid. In het lozingswater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie is meer PFAS gemeten dan bij Berkendonk. Of zwemmen in water met deze hoeveelheid PFAS  kan leiden tot gevolgen voor de gezondheid is niet onderzocht. Schaar van Ouden Doel en Waarde zijn geen officiële zwemplekken. Rijkswaterstaat verwacht dat de hoeveelheid PFAS op officiële zwemplekken in de Westerschelde, lager is door verdunning met Noordzeewater.

Vervolg 

Op drie verschillende zwemplekken bij Perkpolder, Baarland en Vlissingen doet Rijkswaterstaat in de komende maanden verder onderzoek naar PFAS. Het RIVM kan Rijkswaterstaat helpen bij de interpretatie van de nieuwe meetresultaten. 


 

Leave a reply