AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector 1

AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector

8-3-2024 00:00

Deze tabellenset bevat cijfers over de aandelen ingestroomde en uitgestroomde werknemers per jaar, kwartaal en economische sector in de periode lopend van het eerste kwartaal 2016 tot en met het derde kwartaal 2023.

Alle cijfers hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. Dit is de baan waarin een werknemer het hoogste basisloon verdiende volgens de loonaangifte. Iedere werknemer heeft daarmee één hoofdbaan. Een werknemer wordt bij instroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal één jaar voor het, in de tabel getoonde, jaar (t-1) niet binnen een economische sector viel en in het getoonde jaar (t) wel. Het doet er niet toe hoe de baan ontstaan is; het is bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer nieuw is op de arbeidsmarkt of dat deze een overstap uit een andere sector heeft gemaakt. Een werknemer wordt bij uitstroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal één jaar voor het, in de tabel getoonde, jaar (t-1) binnen een economische sector viel en in het getoonde jaar (t) niet meer. Het doet er hierbij niet toe wat de reden van het verdwijnen van de hoofdbaan in de sector is; het is bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer een hoofdbaan in een andere sector heeft gevonden, maar het is ook mogelijk dat de werknemer de arbeidsmarkt heeft verlaten. Alle berekeningen worden uitgevoerd op één peildatum in het kwartaal. Voor het eerste, het tweede en het derde kwartaal gaat om de laatste dag van het kwartaal. Voor het vierde kwartaal wordt er gekeken naar de laatste vrijdag voor Kerstmis.

De cijfers worden gepresenteerd naar economische sector. Deze sector is afgeleid van de SBI code van de werkgever. De sector ‘Q – Gezondheids- en welzijnszorg’ is opgesplitst in zorg en welzijn smal enerzijds en de branche kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) anderszijds. Kinderopvang wordt hiermee niet meegeteld binnen ‘sector Q’ en wordt als aparte economische sector gepresenteerd. Zorg en welzijn smal is een samentelling van alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Deze tabellenset betreft een update van een eerder gemaakte tabellenset voor de periode lopend van het eerste kwartaal 2016 tot en met het eerste kwartaal 2021. Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine.

Deze tabellenset is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.

Downloads

Tabel – Instroom en uitstroom van werknemers in alle economische sectoren 2016Q1-2023Q3

Leave a reply