Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim 1

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim

11-9-2023 00:00

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het tweede kwartaal van 2023 5,0 procent. Dat wil zeggen dat 50 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Omdat het ziekteverzuim een seizoenseffect kent (’s winters wordt er meer verzuimd dan in de zomer), worden cijfers niet vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. Van 2016 tot en met 2022 was in elk tweede kwartaal het ziekteverzuim hoger dan een jaar eerder. Vorig jaar ging het nog om 5,4 procent, voor het tweede kwartaal het hoogste percentage in de reeks vanaf 1996. In 2023 is er dus, na zeven jaar van oplopende percentages, een omslag, net als in het eerste kwartaal.

Ziekteverzuim werknemers, 2e kwartaal’034,6’044,0’053,9’064,0’074,0’084,0’093,8’104,0’114,1’123,9’133,8’143,7’153,7’163,8’173,9’184,1’194,3’204,5’214,7’225,4’23*5,0*voorlopig cijfer
Verzuim in meeste bedrijfstakken lager
In de meeste bedrijfstakken lag het ziekteverzuim lager dan in 2022. Alleen bij de delfstoffenwinning nam het ziekteverzuimpercentage toe van 4,1 naar 4,6. Het minst werd er verzuimd in de financiële dienstverlening (3,1 procent).

Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak, 2e kwartaalGezondheids-

en welzijnszorg7,07,5Vervoer en opslag6,16,2Industrie5,76,3Openbaar bestuur

en overheidsdiensten5,65,7Waterbedrijven

en afvalbeheer5,56,3Onderwijs5,45,6Totaal5,05,4Overige dienstverlening5,05,6Delfstoffenwinning4,64,1Bouwnijverheid4,65,3Handel4,55,0Energievoorziening4,54,9Cultuur, sport

en recreatie4,54,8Verhuur en overige

zakelijke diensten4,34,7Verhuur en handel

van onroerend goed4,14,1Horeca3,94,3Informatie en

communicatie3,73,8Specialistische

zakelijke diensten3,53,8Landbouw, bosbouw

en visserij3,44,1Financiële

dienstverlening3,13,1*voorlopig cijfer
Ook minder verzuim in zorg en welzijn
Opnieuw lag het verzuim het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg (7,0 procent). Maar ook in deze bedrijfstak werd minder verzuimd dan in 2022 (7,5 procent). Van de verschillende branches in zorg en welzijn was het verschil het grootst in de gehandicaptenzorg: 7,6 procent van de werknemers in deze branche verzuimde, een jaar eerder was dat 8,4 procent. Ook in de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg lag het verzuimpercentage lager (6,0 procent in 2023, tegen 6,7 procent een jaar eerder).

In de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim nog altijd het hoogste: 8,3 procent van de werknemers in deze branche verzuimde (8,8 procent een jaar eerder). Alleen in het sociaal werk steeg het verzuim nog licht.

De cijfers over de branches binnen de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg komen uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Ziekteverzuim werknemers gezondheids- en welzijnszorg naar branche, 2e kwartaalVerpleging, verzorging

en thuiszorg8,38,8Gehandicaptenzorg7,68,4Kinderopvang

(incl. peuterspeelzaalwerk)7,37,7Sociaal werk7,27,1Gezondheids-

en welzijnszorg7,07,5Geestelijke gezondheidszorg6,86,9Huisartsen en

gezondheidscentra6,87,4Jeugdzorg6,56,8Ziekenhuizen en overige

medisch specialistische zorg6,06,7Universitair medische centra5,56,1Overige zorg en welzijn5,35,7*voorlopig cijfer

Bronnen

StatLine – Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte

StatLine – Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

StatLine – Ziekteverzuimpercentage; AZW branches

Leave a reply