Klimaatverandering leidt nu al tot meer sterfte door hitte

Klimaatverandering leidt nu al tot meer sterfte door hitte

Van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan al 31% worden toegeschreven aan klimaatverandering. Dat komt neer op bijna 250 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt uit internationaal onderzoek over de periode 1991-2018 waar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan deelnam en waarover het tijdschrift Nature Climate Change vandaag publiceert.  Klimaatverandering leidt tot meer warme en

Read more