Contacten met de tandarts 2021

Contacten met de tandarts 2021

22-3-2022 10:17 In deze tabel staan cijfers over het percentage mensen met minimaal één tandartscontact in de afgelopen 12 maanden en over het aantal bezoeken aan de tandarts. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête…

Read more