WBO: onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening 1

WBO: onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening

Nieuwsbericht | 20-12-2021 | 09:00

Het Erasmus MC wil onderzoek doen naar de effectiviteit van gepersonaliseerde screening op darmkanker. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor vergunning te verlenen.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Gezondheidsraad? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief en/of op e-mail attenderingen.

Naar het advies:

WBO: onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening

Sinds 2014 kent Nederland een bevolkingsonderzoek naar darmkanker waarbij mensen van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een …

Advies | 20-12-2021

Leave a reply