RIVM Europees Referentie Lab voor vector-overdraagbare virale infecties 1

RIVM Europees Referentie Lab voor vector-overdraagbare virale infecties

De Europese Commissie heeft het RIVM benoemd tot Europees referentielab (EURL) voor vector-overdraagbare virale infecties. Deze infecties worden veroorzaakt door virussen die worden overgedragen door zogenaamde vectoren zoals teken, muggen, knutten en zandvliegen. Voorbeelden hiervan zijn het westnijlvirus, denguevirus en teken-encephalitis virus.

Het Europees referentielab wordt gecoördineerd door het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance en bestaat uit een consortium van laboratoria uit Frankrijk, Griekenland, Italië en Slovenië. De benoeming door de Europese Commissie geldt voor een periode van 7 jaar. 

Het Europees referentielab ondersteunt de Europese Commissie, European Centre for Disease Prevention and Control en nationale referentie laboratoria binnen de Europese Unie met betrekking tot de microbiologie van vector-overdraagbare virussen. Hierbij gaat het om het geven van wetenschappelijke en technische adviezen, het voorzien in referentie diagnostiek en materialen, het verlenen van ondersteuning in uitbraaksituaties, laboratorium surveillance en het ondersteunen van de opbouw van laboratorium expertise in de Europese Unie.

Deze benoeming is een belangrijke erkenning van de expertise van het RIVM in het veld van de vector-overdraagbare virale infecties. Chantal Reusken, coördinator Europees referentielab: “Vector-overdraagbare virussen vormen in toenemende mate een bedreiging voor de publieke gezondheid in de EU Europese Unie (Europese Unie). Deze benoeming versterkt onze voorbereiding en reactie op toekomstige uitbraken met deze virussen. Voor het RIVM is deelname in dit internationale expertisenetwerk van belang voor kennisoverdracht, vroegsignalering en het verstevigen van onze microbiologische onderzoek en diagnostiek activiteiten in het veld van vector-overdraagbare virussen.”

Leave a reply