Moeilijk voorspelbaar wie klachten houdt na ziekte van Lyme 1

Moeilijk voorspelbaar wie klachten houdt na ziekte van Lyme

Elk jaar stellen artsen bij zo’n 27.000 mensen de ziekte van Lyme vast. In de meeste gevallen hebben deze mensen na een antibioticumbehandeling geen last meer van klachten. Helaas houdt 25% van de behandelde mensen toch blijvende klachten, zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen of pijn. In eBioMedicine laten onderzoekers zien dat zij geen overduidelijke biologische, genetische of klinische oorzaken konden vinden voor het aanhouden van deze klachten. 

In de groep mensen die behandeld waren na een infectie met de lymebacterie blijken 1 op de 4 mensen last te hebben van klachten zoals vermoeidheid, concentratiestoornissen of pijn. Bij 1 op de 5 mensen zonder lymebesmetting komen deze gezondheidsklachten voor, wat dus minder vaak is dan bij mensen met lymeziekte.

Voorspellers van klachten 

Onderzoekers van Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre), Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) en het RIVM bekeken of in de periode rond de behandeling al voorspeld kan worden wie op lange termijn klachten houdt en wie niet. Overduidelijke biologische, genetische of klinische oorzaken konden de onderzoekers niet uit de resultaten halen. Wel zagen de onderzoekers een bepaalde immuunreactie tegen de lymebacterie iets vaker in het bloed van mensen die klachten hielden. Of deze reactie echt iets te maken heeft met langdurige klachten door lymeziekte moet nog verder onderzocht worden. Een hogere ervaren ernst van lymeziekte bij de start van de behandeling, was een voorspeller voor langdurige klachten na lymeziekte. 

Klachten die bestonden bij de start van het onderzoek, zoals slechter fysiek functioneren en andere onderliggende ziekten en klachten, waren ook voorspellers voor chronische klachten. Dat gold zowel voor mensen met als zonder lymeziekte. 

LymeProspect-onderzoek

De hierboven genoemde resultaten komen uit het LymeProspect-onderzoek. Hierin zochten onderzoekers naar een mogelijke oorzaak voor langdurige klachten. Hiervoor testten de onderzoekers het bloed van 1135 mensen met de ziekte van Lyme en namen zij via Tekenradar.nl vragenlijsten af. De resultaten werden vergeleken met controlegroepen zonder lymeziekte.


 

Leave a reply