Openbare consultatieronde over koolmonoxide 1

Openbare consultatieronde over koolmonoxide

Nieuwsbericht | 21-12-2023 | 09:00

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op het conceptadvies over koomonoxide. In dit conceptrapport beoordeelt de vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) de gezondheidseffecten van koolmonoxide en heeft daar een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan koolmonoxide afgeleid.

Reageren kan tot 8 april 2024. Het conceptadvies en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beiden in het Engels zijn, zijn gepubliceerd op de Engelstalige website.

Leave a reply