Ethische en maatschappelijke factoren wegen mee bij testen donorbloed 1

Ethische en maatschappelijke factoren wegen mee bij testen donorbloed

Nieuwsbericht | 15-09-2022 | 09:00

Bij besluiten over het al dan niet inzetten van testen om de veiligheid van donorbloed te waarborgen, spelen naast de formele, cijfermatige criteria ook ethische en maatschappelijke overwegingen een rol. Dat gebeurt alleen niet altijd expliciet. Daardoor is soms niet duidelijk waarom een test die niet kosteneffectief is, toch wordt ingevoerd of gehandhaafd. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad een afwegingskader opgesteld voor een transparantere besluitvorming over het testen van bloeddonaties.

Naar het advies:

Afwegingskader testen van bloeddonaties

Als donorbloed besmet is met een ziekteverwekker kan een bloedtransfusie leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij de …

Leave a reply