Start bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op Saba 1

Start bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op Saba

Op 7 februari 2022 start op Saba de pilot van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In de komende drie jaar worden alle vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar uitgenodigd om mee te doen. Deze pilot is een belangrijke stap op weg naar een volledig aanbod van de drie bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker op de drie eilanden van Caribisch Nederland. Cruciaal in de aanpak op Saba is de samenwerking met Saba Cares, de lokale zorgorganisatie.

Wereldwijd komt baarmoederhalskanker op de vierde plek van meest voorkomende kanker bij vrouwen. Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker vroeg worden ontdekt. Een voorstadium is meestal goed te behandelen. Door te behandelen kan baarmoederhalskanker voorkomen worden. Het is belangrijk dat nu ook vrouwen op Saba kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek.

Samenwerking

De start van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op Saba is mede mogelijk door de samenwerking van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met Saba Cares, de lokale zorgorganisatie. Op maandag 7 februari start Saba Cares met het uitnodigen van vrouwen voor deelname aan de screening. De eerste uitstrijkjes volgen in de week van 14 februari 2022. De algehele coördinatie en monitoring van het programma is de verantwoordelijkheid van het RIVM, waarbij ook mensen op de eilanden zelf actief zijn in de uitvoering en ondersteuning van de screeningsprocessen. 

Gezondheidswinst

De mensen op Saba zijn al redelijk bekend met baarmoederhalskankerscreening. Dit is momenteel echter niet ingebed in een structureel en kwalitatief solide proces. Door de screening op te nemen in een programmatisch bevolkingsonderzoek weten we zeker dat alle vrouwen uit de doelgroep uitgenodigd worden en alle stapjes die nodig zijn in de screening en eventuele vervolgzorg goed uitgevoerd worden. Die structurele aanpak zal bijdragen aan gezondheidswinst voor de lokale populatie. 

Belangrijke stap

In 2020 is in opdracht van de toenmalige staatssecretaris Paul Blokhuis de basis gelegd voor de invoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker in Caribisch Nederland. Aan het bevolkingsonderzoek borstkanker op Bonaire hebben tot nu toe bijna 650 vrouwen deelgenomen. Dat is een belangrijke stap gezien het feit dat een groot deel van de eilandbewoners nog niet bekend of vertrouwd was met de screening. In de loop van het komende jaar zullen ook pilots bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker starten op Sint Eustatius en Bonaire.


 

Leave a reply