Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020* 1

Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*

29-6-2021 15:40

De tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg per Regioplus en zorgregio in de jaren 2015-2020.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is deze maatwerktabel samengesteld. Het totale aantal jongeren met jeugdzorg in Nederland wordt uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep en naar een tweetal regionale indelingen (Regioplus en zorgregio’s).

De tabel is bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Downloads

Tabel – Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020

Leave a reply