Nog specifieker luchtkwaliteit in eigen omgeving bekijken

De website www.luchtmeetnet.nl is uitgebreid met nieuwe functies. Naast actueel gemeten en verwachte luchtkwaliteit in Nederland zijn nu ook meetwaarden van de passieve stikstofdioxide metingen (NO2 buisjes) voor iedereen beschikbaar. Via een nieuw dataportaal kan iedereen alle beschikbare meetwaarden ook zelf downloaden.  Ter vervanging van de app “Mijn luchtkwaliteit” biedt de website nu veel gedetailleerdere informatie over de verwachte luchtkwaliteit in de eigen omgeving.

Stikstofdioxide (NO2) wordt op 61 meetpunten ieder uur gemeten in Nederland. De gemeten waarden zijn direct beschikbaar via Luchtmeetnet.nl. Nieuw is dat de website ook de meetpunten toont waar met de zogenaamde NO2 buisjes gemeten wordt. Dit zijn veel meer locaties, maar de meetwaarde is een gemiddelde over 4 weken. Via No2buisjes.nl kan iedereen ook zelf zien waar de metingen precies plaatsvinden.

De app “Mijn Luchtkwaliteit” is niet meer beschikbaar. Informatie over de luchtkwaliteit op elke locatie in Nederland is nu beschikbaar via het luchtmeetnet. De website geeft de luchtkwaliteit per straat en is in de locatiebepaling veel nauwkeuriger dan de oude app, die de luchtkwaliteit per gemeente weergaf. De website bepaalt automatisch de locatie. De locatiebepaling werkt het beste per telefoon. Daarnaast geeft de website ook een verwachting van de luchtkwaliteit voor de komende 24 uur in de omgeving met een handelingsadvies.

Meetwaarden die getoond worden op Luchtmeetnet.nl zijn sinds kort te downloaden via het dataportaal van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Via het nieuwe portaal biedt het RIVM laagdrempelig toegang tot de meetdata en gaat terug tot en met 2012. De gevalideerde datasets van het automatische meetnet worden maandelijks aangevuld, maar de beschikbare meetperiode kan per meetpunt verschillen.

Leave a reply