AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023

7-5-2024 00:00 Deze tabel laat de positie in de werkkring zien van werkenden binnen AZW-branches, uitgesplitst naar kwartaal, over de periode 2013-2023. Op AZW-StatLine wordt informatie gepubliceerd over de positie in de werkkring van werkenden binnen de verschillende…

Read more