BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019 1

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019

4-10-2021 13:31

In- en uitstroom in BIG-register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2009-2019.
Deze tabellen bevatten cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom van medisch geschoolden naar werk binnen de zorg, buiten de zorg of niet werkzaam. Met ‘medisch geschoolden’ wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (Basisregistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn.

Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De cijfers zijn uitgesplitst naar erkenningstijd, binnen- of buitenlands diploma en geslacht.

Opdrachtgever: Nivel

Downloads

Tabel – BIG-instroom2009-2014

Tabel – BIG-instroom2009-2019

Tabel – BIG-instroom 2014-2019

Tabel – BIG-uitstroom 2009-2014

Tabel – BIG-uitstroom 2009-2019

Tabel – BIG-uitstroom 2014-2019

Leave a reply