Microplastics in verf kunnen problemen geven in milieu 1

Microplastics in verf kunnen problemen geven in milieu

Bedrijven en organisaties in de verfsector weten dat microplastics in verf problemen kunnen geven in het milieu. Deze deeltjes komen in het milieu terecht, waar ze schadelijk kunnen zijn voor dieren en planten. Belanghebbenden uit de verfsector zijn er niet actief mee bezig om de uitstoot te verkleinen, blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarom deed het RIVM een verkenning van mogelijkheden die het gebruik en de uitstoot van microplastics uit verf verkleinen.

Indirecte maatregelen om uitstoot te verkleinen

De verfsector heeft wel indirect maatregelen genomen die de uitstoot verkleinen. Zo hebben ze verf ontwikkeld die veel langer goed blijft en twee keer zo lang blijft zitten. Ook geeft de sector aan dat professionele schilders maatregelen nemen om de uitstoot van verfdeeltjes en stof tijdens het werk te verminderen. Zo gebruiken zij standaard een apparaat dat schuursel opvangt tijdens het schuren. Voor doe-het-zelf klussers is onbekend of zij ook zulke maatregelen nemen en of dat mogelijk is. Ook spoelen doe-het-zelf klussers kwasten met verf op waterbasis af onder de kraan. Dit is niet wenselijk omdat microplastics in verf op deze manier in het milieu terecht komen.

Verf en microplastics

Belanghebbenden uit de verfsector geven aan dat de uitstoot van microplastics niet zijn te voorkomen. Polymeren zijn nodig om een verflaag aan te brengen die oppervlakten langdurig bedekt en beschermt. Er bestaan nog weinig verfproducten zonder polymeren. Deze zijn (nog) niet geschikt voor alle toepassingen van verf. Microplastics zijn kleine kunststofdeeltjes die bestaan uit polymeren en worden toegevoegd aan onder andere verf. Deze worden primaire microplastics genoemd. Ze komen eruit vrij als gedroogde verflagen verweren of worden geschuurd. Dan noemen we ze secundaire microplastics.

Meer gegevens

Het is nu niet duidelijk hoeveel microplastics worden uitgestoten tijdens de productie, het gebruik en de afvalverwerking van verf. Het is wenselijk dat hierover meer gegevens beschikbaar komen om maatregelen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door metingen in het milieu. Daarnaast is het belangrijk dat de hele keten nadenkt over maatregelen om de uitstoot te verminderen.

Leave a reply