Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg hoogst sinds 2010

26-11-2020 00:00

© Hollandse Hoogte / Arie Kievit
In het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg 7,9 procent. Dat is het hoogste percentage in het tweede kwartaal sinds 2010, het begin van de meting per branche. Behalve in de jeugdzorg was het verzuimpercentage in alle branches van de sector zorg en welzijn gelijk aan of hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
In het tweede kwartaal was het ziekteverzuim onder werknemers in de gehele sector zorg en welzijn 6,2 procent. Het betekent dat 62 van elke duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal had zorg en welzijn het hoogste ziekteverzuim van alle bedrijfstakken. Bovendien was het verzuimpercentage het hoogste van alle tweede kwartalen sinds 2003.

In vijf branches binnen de sector zorg en welzijn werd aanzienlijk meer verzuimd dan in dezelfde periode een jaar eerder: de verpleging, verzorging en thuiszorg (+1,1 procentpunt), huisartsen en gezondheidscentra (+0,8 procentpunt), kinderopvang en overige zorg en welzijn (beide +0,6 procentpunt).

Ziekteverzuim naar branche, 2e kwartaalAlle economische activiteiten4,54,3Zorg en welzijn (breed)6,25,6Verpleging, verzorging

en thuiszorg7,96,8Gehandicaptenzorg6,86,3Sociaal werk6,26,1Kinderopvang

(incl. peuterspeelzaalwerk)5,85,2Jeugdzorg5,86,2Geestelijke gezondheidszorg5,75,7Ziekenhuizen en overige

medisch specialistische zorg5,35Universitair medische

centra4,84,6Huisartsen en

gezondheidscentra4,63,8Overige zorg en welzijn4,33,7
Piek eerste kwartaal houdt aan in de verpleging, verzorging en thuiszorg
Het ziekteverzuim kent een seizoenspatroon. In het eerste kwartaal (de winter) ligt het verzuimpercentage doorgaans hoger dan in de rest van het jaar. In de verpleging, verzorging en thuiszorg was dit jaar het percentage in het eerste en tweede kwartaal echter nagenoeg gelijk (respectievelijk 8,0 en 7,9 procent). In geen van de andere branches is het verschil met het eerste kwartaal zo klein.

Voor de hele sector zorg en welzijn ligt het verzuim in het tweede kwartaal 0,5 procentpunt lager dan in het eerste kwartaal: van 6,7 naar 6,2 procent. 

Ziekteverzuim verpleging, verzorging en thuiszorg hoger dan gemiddeld in de sector 
Al vanaf het begin van de meting van het ziekteverzuim per branche, in 2010, ligt het ziekteverzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg hoger dan gemiddeld in de hele sector. Het verzuim in het tweede kwartaal is sinds 2014 steeds hoger geworden. Tussen 2014 en 2019 groeide het verzuimpercentage geleidelijk van 5,5 naar 6,8 (+1,3 procentpunt). Tussen 2019 en 2020 ging het percentage van 6,8 naar 7,9 (+1,1 procentpunt). 

In de branche ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg werd het verzuim in het tweede kwartaal na 2016 ook steeds hoger. Maar het ziekteverzuimpercentage ligt daar lager dan in de verpleging, verzorging en thuiszorg en de sterkere stijging tussen de tweede kwartalen van 2020 en 2019 deed zich in deze branche niet voor. 

Ziekteverzuim, 2e kwartaal2010454,4620114,65,856,820123,94,94,35,820133,84,645,520143,74,645,520153,74,84,25,920163,84,946,120173,95,14,36,320184,15,44,76,520194,35,656,82020*4,56,25,37,9*Voorlopige cijfers
Bronnen

Externe link
AZW StatLine – Ziekteverzuimpercentage; AZW branches

Relevante links

Link
Dossier – Arbeidsmarkt zorg en welzijn

Link
Nieuwsbericht – Ziekteverzuim zorg en welzijn hoogst sinds 2003

Link
Publicatie – Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Leave a reply