Onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek

Onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek

In veel Natura 2000-gebieden in Nederland komt te veel stikstof op de bodem terecht. Dat is slecht voor de kwaliteit en variatie van planten en dieren. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht of er een combinatie van lokale, nationale…

Read more