Verbeteren van meetnetten voor de grondwaterkwaliteit nodig

Verbeteren van meetnetten voor de grondwaterkwaliteit nodig

Om de grondwaterkwaliteit in de gaten te houden wordt de waterkwaliteit in Nederland gemeten in verschillende meetnetten. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop grondwaterkwaliteitsmeetnetten zijn ingericht en hoe ze worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de dataset van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMGLandelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit) consistent is. Binnen het

Read more