Aanmelden webinar vliegtuiggeluid 9 mei 1

Aanmelden webinar vliegtuiggeluid 9 mei

Op 9 mei organiseren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) en het RIVM een webinar over het thema vliegtuiggeluid. Tijdens dit online seminar presenteren we de resultaten van een aantal onderzoeken dat recent door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en RIVM is uitgevoerd. Het gaat hier om het belevenisonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 (GGD-GHOR) en de relaties tussen vliegtuiggeluid en hinder-slaapverstoring (RIVM). Ook geeft het ministerie van IenW toelichting op het advies over de richtlijnen voor omgevingsgeluid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization
(World Health Organization
)).

Vragen

Het webinar is voornamelijk bedoeld als een informatieve bijeenkomst. Daardoor is er deze middag beperkte ruimte voor de beantwoording van vragen. Inhoudelijke vragen over de presentaties beantwoorden we daarom achteraf via een bericht aan alle deelnemers.

Wilt u zich aanmelden?

Stuur dan een e-mail naar: regionaleluchthavens@minienw.nl

Programma

13.30 uur Inleiding door IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) (Henri van Faassen, Directeur Luchtvaart)


13.40 uur Toelichting ‘Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’ door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) (Anne Meerdink)


14.10 uur Toelichting relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020, door RIVM (Marije Reedijk).


14.40 uur Pauze


15.00 uur Toelichting onderzoek individuele bescherming, door Jan Hooghwerff (M+P) en Kjeld Vinkx (To70)


15.30 uur Toelichting kabinetsreactie WHO World Health Organization
(World Health Organization
)-advies door ministerie van IenW, Maarten van der Niet.


15.50 uur Vervolgtraject door RIVM, Abhishek Sahai


16.00 uur Sluiting

Leave a reply