Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

30-4-2021 00:00 Cijfers over terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering naar tijd tot terugkeer en duur van de episode en over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2020 naar type episode en type jeugdhulp. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd

Read more