Gezondheid steviger verankeren in omgevingsbeleid 1

Gezondheid steviger verankeren in omgevingsbeleid

Nieuwsbericht | 13-07-2022 | 09:00

In omgevingsbeleid dreigt gezondheid in de verdrukking te komen van andere doelen, zoals de overstap op duurzame energiebronnen en meer mobiliteit en woningen. Volgens de Gezondheidsraad kan de overheid gezondheid steviger verankeren in omgevingsbeleid en zo meer kansen benutten om gezondheidswinst te realiseren.

Naar het advies:

Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

De leefomgeving heeft grote invloed op de gezondheid van mensen. De overheid streeft naar een gezonde leefomgeving, maar moet in …

Leave a reply