Bijna een derde van fietsers in Nederland gebruikt een elektrische fiets 1

Bijna een derde van fietsers in Nederland gebruikt een elektrische fiets

In Nederland gebruikt bijna een derde (30%) van de fietsers van 12 jaar en ouder een elektrische fiets. Ouderen (65 jaar en ouder) doen dit het meest: ruim de helft van deze groep fietst alleen maar elektrisch. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 7000 mensen. De ruime meerderheid van de deelnemers (70%) kiest voor de e-bike ‘om makkelijker te fietsen’.

Deze reden lijkt samen te hangen met gezondheidstoestand. Naast ouderen geven ook mensen die niet aan de Beweegrichtlijnen voldoen of die niet wekelijks sporten of mensen met obesitas, een langdurige aandoening of lichamelijke beperking deze reden vaak op. Voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar geldt dit niet. Voor bijna 6 op de 10 van hen is ‘sneller fietsen’ de belangrijkste reden om op de elektrische fiets te stappen.

Gebruikers, doel, afstanden en reden

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van
VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
) onderzoek gedaan naar het gebruik van de elektrische fiets. Er is gekeken naar wie de elektrische fiets gebruikt, voor welk(e) doel en afstand en waarom. De resultaten zijn gebaseerd op de Aanvullende Module ‘Bewegen en Ongevallen’ van de Leefstijlmonitor uitgevoerd door het RIVM en VeiligheidNL, in samenwerking met het
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

(Centraal Bureau voor de Statistiek) (2021). Aan de enquête deden 6.901 fietsers van 12 jaar en ouder mee. In 2023 wordt de meting herhaald. 


 


 

Leave a reply