Geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties: een e-learning 1

Geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties: een e-learning

Het ondergaan van medische zorg kan soms leiden tot het oplopen van een zorg-gerelateerde infectie. Een belangrijk onderdeel van preventie van deze zogenaamde zorginfecties is surveillance, het systematisch bijhouden en rapporteren van hoe vaak en bij welke patiënten een bepaalde infectie optreedt als gevolg van hun behandeling. De uitvoering van deze surveillance gebeurt nu veelal nog handmatig en is daarmee arbeidsintensief, duur, foutgevoelig en moeilijk schaalbaar. Daarom wordt er al lange tijd gewerkt aan het automatiseren van deze surveillance, met als doel de werklast aanzienlijk te verminderen en de kwaliteit van de resultaten te verhogen. Om de implementatie van geautomatiseerde surveillance van zorginfecties in de ziekenhuizen te verbreden en versnellen, hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht, met financiering van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), een e-learning ontwikkeld. Deze is bedoeld voor zorgprofessionals, IT specialisten en managers die in hun eigen ziekenhuis of zorginstelling aan de slag willen met de implementatie van geautomatiseerde surveillance van zorginfecties.

Geautomatiseerde surveillance systemen maken gebruik van gegevens die eerder in elektronische ziekenhuisinformatiesystemen zijn vastgelegd. Met hulp van een gevalideerd algoritme worden deze gegevens geanalyseerd. Uit recent onderzoek is gebleken dat geautomatiseerde surveillance zorgt voor een hogere kwaliteit, een betere standaardisatie en meer dan 75 procent reductie van het aantal patiëntendossiers dat handmatig beoordeeld wordt. De bespaarde tijd kan worden besteed aan monitoring van meer surveillancedoelen ter verbetering van zorgkwaliteit in de ziekenhuizen of implementatie van interventies gericht op het verminderen van zorginfecties .

PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) staat voor Preventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance en het gelijknamige netwerk is een samenwerkingsverband van deelnemende ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in Nederland en het RIVM. Dit netwerk heeft als doel om, inzicht te geven in trends in het voorkomen van zorginfecties en bij te dragen aan kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt onder andere door het invoeren van geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties. 

De nieuw ontwikkelde e-learning is vrij toegankelijk beschikbaar via de website van PREZIES. 

De e-learning bestaat uit 4 modules van elk 20-30 minuten en is bedoeld voor deskundigen op het gebied van infectiepreventie zoals deskundigen infectiepreventie, artsen-microbioloog, epidemiologen, data-analisten en IT-professionals, maar ook management en andere geïnteresseerden in ziekenhuizen die aan de slag willen met ontwikkeling van geautomatiseerde surveillance van zorginfecties. Na het volgen van de e-learning hebben de betrokken professionals kennis van belangrijke aspecten van geautomatiseerde surveillance van ziekenhuisinfecties. Ook hebben ze voldoende basiskennis opgedaan van andere disciplines om goed te kunnen samenwerken bij de ontwikkeling en implementatie van een geautomatiseerd surveillancesysteem in het eigen ziekenhuis of zorgcentrum.

Bekijk de e-learning

Leave a reply