Luchtkwaliteit korte tijd slecht tijdens Pasen 1

Luchtkwaliteit korte tijd slecht tijdens Pasen

Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit tijdens Pasen vooral in gebieden waar paasvuren ontstoken worden, korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Het afsteken van hout zorgt voor plaatselijk hoge concentraties fijnstof. Deze hoge concentraties kunnen gezondheidsklachten geven. Mensen die hinder ondervinden, wordt aangeraden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

In de dagen voor Pasen kan de luchtkwaliteit al verslechteren door paasvuren die in de dagen voor Pasen in Duitsland worden aangestoken. Op zondag en maandag worden er in Nederland paasvuren aangestoken. Rook, stof en geur kunnen hinder veroorzaken. De verwachting is dat in grote delen van Nederland de fijnstof concentraties verhoogd zijn en hinder ervaren kan worden. De mate waarin hinder ervaren wordt, hangt onder meer af van de windrichting, windsnelheid en de afstand tot de paasvuren.

Luchtwegklachten

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door houtstook kan, samen met andere vervuilende stoffen in de lucht, leiden tot een verminderde longfunctie. Een ziekte als astma kan daardoor erger worden. Ook luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door in de periode waarin de paasvuren ontstoken worden, binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. Mensen met klachten kunnen contact opnemen met de huisarts of de GGD. 

Check de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hierop zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samen Meten

Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens Pasen zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten van hun metingen delen ze via het Samen Meten Dataportaal. De meetpunten geven door hun aantal en spreiding een goed aanvullend beeld van de luchtkwaliteit boven Nederland.

Leave a reply