Onderzoek naar gezondheidseffecten door bestrijdingsmiddelen haalbaar en zinvol

Bestrijdingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het RIVM heeft nu voor vijf ziekten en aandoeningen beschreven op welke manier dit verband het best kan worden onderzocht.  

Het RIVM keek vooral naar de effecten van blootstelling op de lange termijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een leerachterstand bij kinderen of de ziekte van Parkinson. Ook
COPD

chronic obstructive pulmonary disease

(chronic obstructive pulmonary disease) en een aantal vormen van kanker worden mogelijk door bestrijdingsmiddelen veroorzaakt.  

Dit rapport beschrijft welke onderzoeken het meest geschikt zijn om een verband met een blootstelling aan te tonen. Ook is aangegeven hoeveel tijd en geld het onderzoek kost. 

Leerachterstand: testen cognitieve vaardigheden van kinderen in groep 8 in combinatie met metingen van de blootstelling.
Parkinson: Nieuw onderzoek naar langetermijneffecten van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen 
Leukemie bij kinderen: Onderzoek op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie 
Luchtwegaandoeningen: Analyse van gegevens uit de Gezondheidsmonitor van de
GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

(Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en en de Gezondheidsenquête van het
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

(Centraal Bureau voor de Statistiek) 
Acute klachten: Analyse van gegevens van huisartsen 
Op basis van dit overzicht kiezen de ministeries van
VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
) en
LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) welk onderzoek zal worden uitgevoerd. 

Leave a reply