Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD

Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD

4-3-2024 09:55 Deze tabel bevat informatie over de confrontatie van de GMSD-dataset en de CAK-dataset met betrekking tot het onderwerp Beschermd Wonen. Bij de verdere decentralisatie naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2015 werd de verantwoordelijkheid…

Read more