Nederlands onderzoeksprogramma naar gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat gestart 1

Nederlands onderzoeksprogramma naar gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat gestart

Meer dan 200.000 vrouwen in Nederland hebben borstimplantaten. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er vrouwen zijn die gezondheidsklachten melden na het krijgen van een borstimplantaat, zoals chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten. Om meer zicht te krijgen op hoe vaak deze klachten voorkomen en wat hierbij een rol speelt heeft het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
opdracht gegeven voor vervolgonderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert het onderzoeksprogramma dat gedurende vier jaar wordt uitgevoerd door Nivel, Universiteit Maastricht, Erasmus MCErasmus University Medical Center, het Nederlandse Borstimplantatenregister, Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum, en het Nederlands Kankerinstituut.

Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor een borstreconstructie of een borstvergroting. In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu eerder een inventarisatie uitgevoerd van gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er een groep vrouwen is die lichamelijke klachten meldt, zoals chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en problemen met geheugen en concentratie. Onduidelijk bleef hoeveel vrouwen met borstimplantaten klachten hebben en waarom de een wel klachten krijgt en de ander niet. In juli 2019 werd daarom door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nederlands onderzoek naar gezondheidsklachten bij siliconen borstimplantaten aangekondigd in een kamerbrief.

Onderzoek naar gezondheidsklachten

De betrokken instellingen onderzoeken of er een verband is tussen siliconen borstimplantaten en de gemelde gezondheidsklachten. Daarnaast onderzoeken zij hoe vaak gezondheidsklachten voorkomen bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat in vergelijking met vrouwen zonder implantaat. Ook richten de onderzoekers zich op de vraag of vrouwen met bepaalde risicofactoren gevoeliger zijn dan anderen voor het krijgen van gezondheidsklachten na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het onderzoeksprogramma zijn zowel experts, onderzoeksinstellingen als patiëntenverenigingen betrokken. Het programma bestaat uit drie onderzoeken. Het onderzoek uitgevoerd door het AmsterdamUMC startte in 2020 en verzamelt via de sinds 2012 bestaande siliconenpoli nieuwe gegevens van patiënten met borstimplantaten die veel gezondheidsklachten hebben. Dit jaar startte het Nivel, in samenwerking met de Universiteit Maastricht, onderzoek dat gebruik maakt van geanonimiseerde gegevens uit zorgregistraties van zowel huisartsen als van specialisten in ziekenhuizen en klinieken, en het Nederlandse borstimplantatenregister. Ook startte onlangs onderzoek van het Nederlands Kankerinstituut en het Erasmus MCErasmus University Medical Center gericht op vrouwen met een reconstructie van de borst nadat zij borstkanker hebben gehad. Het onderzoeksprogramma heeft een looptijd van vier jaar. Tussentijdse resultaten worden eerder bekend gemaakt.

Leave a reply