Vacaturegraad GGZ blijft onverminderd hoog, uitstroom neemt toe

21-2-2023 00:00

© Hollandse Hoogte

Sinds het eerste kwartaal van 2018 neemt de vacaturegraad in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) toe. In het tweede kwartaal van 2022 waren er 67 vacatures per duizend banen van werknemers. Dit is de hoogste vacaturegraad die ooit is gemeten in de GGZ. De uitstroom van werknemers is ook toegenomen, met name onder 25- tot 35-jarigen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Begin 2018 stonden er 3,6 duizend vacatures open in de GGZ, in het derde kwartaal van 2022 waren dat er bijna twee keer zoveel (7,1 duizend). De vacaturegraad laat de verhouding zien tussen het aantal vacatures en het aantal banen. Aan het begin van 2018 waren er op elke duizend banen 38 vacatures. Halverwege 2022 waren dat er 67 per duizend banen. Van alle branches binnen de sector zorg en welzijn had de GGZ de hoogste vacaturegraad. In de gehele sector was deze 44, de totale economie (alle bedrijfstakken samen genomen) had een vacaturegraad van 54.

Vacaturegraad20181e kwartaal38232920182e kwartaal41233120183e kwartaal44243120184e kwartaal45253020191e kwartaal48273320192e kwartaal52283420193e kwartaal45273320194e kwartaal48283320201e kwartaal40262620202e kwartaal37242420203e kwartaal40262620204e kwartaal42252520211e kwartaal42263020212e kwartaal56313920213e kwartaal55354320214e kwartaal60374320221e kwartaal54415120222e kwartaal674454
Instroom van buiten de sector kleiner dan aantal GGZ-werknemers dat zorg en welzijn verlaat
In 2022 (derde kwartaal) begonnen 9,3 duizend werknemers van buiten de sector zorg en welzijn in een nieuwe baan in de GGZ (instroom). Er vertrokken datzelfde jaar 11 duizend GGZ-werknemers uit zorg en welzijn (uitstroom). Van die 11 duizend vonden er 5,1 duizend een baan buiten de sector. In 2022 vertrokken er voor het eerst sinds 2016 meer GGZ-werknemers uit de sector dan erbij kwamen. In de gehele sector zorg en welzijn kwamen er in 2022 juist meer werknemers bij dan er weggingen.

In- en uitstroom uit zorg en welzijn GGZ-werknemers20101e kwartaal2,688,756,0720102e kwartaal2,468,265,820103e kwartaal2,398,626,2320104e kwartaal1,518,446,9320111e kwartaal1,988,386,420112e kwartaal2,17,975,8720113e kwartaal1,688,116,4320114e kwartaal1,317,996,6820121e kwartaal-0,157,147,2920122e kwartaal-0,656,557,220123e kwartaal-0,536,837,3620124e kwartaal-0,36,887,1820131e kwartaal-0,087,217,2920132e kwartaal-0,586,457,0320133e kwartaal-0,167,167,3220134e kwartaal-0,527,017,5320141e kwartaal-1,56,828,3220142e kwartaal-1,895,997,8820143e kwartaal-2,845,978,8120144e kwartaal-3,369,320151e kwartaal-2,826,839,6520152e kwartaal-2,46,488,8820153e kwartaal-1,987,119,0920154e kwartaal-1,157,588,7320161e kwartaal-0,817,888,6920162e kwartaal-0,097,537,6220163e kwartaal-0,027,857,8720164e kwartaal-0,157,687,8320171e kwartaal0,918,687,7720172e kwartaal1,088,447,3620173e kwartaal1,228,887,6620174e kwartaal1,299,177,8820181e kwartaal1,629,427,820182e kwartaal1,679,067,3920183e kwartaal1,959,697,7420184e kwartaal2,5910,137,5420191e kwartaal1,89,717,9120192e kwartaal1,599,127,5320193e kwartaal1,119,138,0220194e kwartaal1,259,237,9820201e kwartaal1,599,648,0520202e kwartaal1,318,897,5820203e kwartaal1,729,267,5420204e kwartaal1,639,177,5420211e kwartaal1,779,417,6420212e kwartaal2,059,427,3720213e kwartaal1,349,428,0820214e kwartaal0,929,258,3320221e kwartaal-1,249,0110,2520222e kwartaal-1,578,8310,420223e kwartaal-1,719,2710,98
De uitstroom van GGZ-werknemers uit de sector zorg en welzijn is vooral toegenomen onder 25- tot 35-jarigen. Sinds het CBS dit in 2010 begon te meten lag het aantal 55-plussers dat vanuit de GGZ de sector verliet hoger dan het aantal jongere werknemers dat vertrok. Vanaf het eerste kwartaal van 2022 is dat omgekeerd. Het aantal jonge GGZ-werknemers dat de sector verliet is nu groter dan het aantal GGZ-werknemers dat met pensioen ging.

Grootste aantal werknemers GGZ sinds 2010
Het aantal werknemers in de GGZ nam in het derde kwartaal van 2022 nog wel toe. De netto-uitstroom van GGZ-werknemers uit de sector zorg en welzijn wordt gecompenseerd door een netto toename vanuit andere branches van zorg en welzijn.


In het derde kwartaal van 2022 werkten er 103 duizend werknemers in de GGZ. Dit aantal is gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Dit is het grootste aantal sinds 2010, het eerste jaar waarvoor deze cijfers beschikbaar zijn. Toen telde de GGZ ruim 83 duizend werknemers.

Bijna drie kwart werknemers GGZ tevreden met werk
In het vierde kwartaal van 2019 was 78 procent van de werknemers in de GGZ (zeer) tevreden met het werk. In 2022 was dat 73 procent. Voor beide jaren was dat gelijk aan het gemiddelde voor de gehele sector zorg en welzijn.


In het vierde kwartaal van 2020 gaf 93 procent van de GGZ-medewerkers aan dat zij “inhoudelijk leuk werk” hadden. Dit blijft onverminderd hoog: in het vierde kwartaal van 2021 is 92 procent van de werknemers het “helemaal eens” of “eens” met deze stelling.

Bronnen

StatLine – Werknemers met een baan in de zorg en welzijn

StatLine – Vacatures; ontstaan, openstaand, vacaturegraad

StatLine – Mobiliteit van werknemers; AZW, instroom, uitstroom, saldo

StatLine – Mobiliteit van werknemers; AZW, kenmerken mobiliteit, regio

StatLine – Werknemers; tevredenheid en psychosociale arbeidsbelasting

Relevante links

Nieuwsbericht – Meer werknemers in kinderopvang, maar vacaturegraad hoger dan ooit

Dashboard – Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Leave a reply