• Financiële kengetallen zorginstellingen 2019 1

  Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

  Tabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2019, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

  In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2019 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

  De eerste tabel is gebaseerd op zeer voorlopige jaarrekeningendata 2019 van zorginstellingen o.b.v. de digitale enquête DigiMV via het CIBG. De update uit januari 2021 is gebaseerd op nader voorlopige jaarrekeningendata 2019. Tijdens de analyse wordt de DigiMV-data gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of aangevuld.

  Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Downloads

  Leave a reply

Leave a reply

Photostream