• Eenzaamheid 1

  Eenzaamheid

  Percentage van Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat zich in 2019 enigszins of sterk eenzaam voelde.

  In de enquête Sociale samenhang en Welzijn zijn vragen over eenzaamheid gesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006). Er zijn 6 stellingen voorgelegd, 3 stellingen hebben betrekking op sociale eenzaamheid, en 3 op emotionele eenzaamheid. De stellingen luiden als volgt:

  1. Ik ervaar een leegte om me heen,
  2. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen,
  3. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen,
  4. Ik mis mensen om me heen
  5. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel,
  6. Vaak voel ik me in de steek gelaten.


  Downloads

  Leave a reply

Leave a reply

Photostream