• Detail financieel kengetal EBT zorginstellingen 2018 1

  Detail financieel kengetal EBT zorginstellingen 2018

  Tabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van het resultaat gewone bedrijfsvoering (EBT) van zorginstellingen over het jaar 2018, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.
  In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van het resultaat gewone bedrijfsvoering (EBT) over het jaar 2018 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). In deze tabel is tevens het aandeel van het deciel in de totale bedrijfsopbrengsten weergegeven.


  Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Downloads

  Leave a reply

Leave a reply

Photostream